banner neo
Top2
diahoristiko

KOPP

Το εσωτερικό του Κ.Ο.Π.Π.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ ἐκτός ἀπό περίπυστο Μοναστικό Κέντρο εἶναι καί ἕνας διαχρονικός θεσμός πού στό διάβα τῶν αἰώνων δημιούργησε παράδοση, πολιτισμό, καλλιέργησε τήν ἐκπαίδευση, ἐνίσχυσε τήν φιλανθρωπία καί γενικότερα τήν διακονία πρός τόν ἄνθρωπο, ὥστε ἐπί αἰῶνες ν΄ ἀποτελεῖ λίκνο πολιτισμοῦ στό Αἰγαῖο καί φάρο Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.  
Η σταθερή και ακλόνητη παρουσία της Μονής κατά τον ροῦ των αἰώνων ἀπετέλεσε ἐχέγγυο γιά τήν περαιτέρω Ἐκκλησιαστική καί πνευματική ζωή τῆς Πάτμου καί τῶν ὅμορων νησιῶν. Ἔτσι λοιπόν τό 1715 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνέθεσε Ἐξαρχικῶς τήν Ἐκκλησιατική Διοίκηση  στόν ἑκάστοτε Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος πλέον ὡρίσθη και Πατριαρχιακός Ἔξαρχος, διοικῶν δηλαδή τήν τοπική Ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
Ἔκτοτε οἱ δύο θεσμοί, τῖς Ἱερᾶς Μονῆς καί Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας συμπορεύονται, διακονοῦν καί μοχθοῦν μαζί γιά τήν τοπική Ἐκκλησία.
Ὁ τεθησαυρισμένος πολιτισμός, ἡ παράδοση καί ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς Πάτμου τήν καθιστοῦν σήμερα πόλο ἕλξεως προσκυνητῶν καί Θρησκευτικοῦ -κυρίως- Τουρισμοῦ. Στό πλαίσιο λοιπόν τῆς Ποιμαντικῆς  Διακονίας, καί θεραπεύοντας τήν ἀνάγκη παρουσίασης τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, ὡς κατάθεση Μαρτυρίας καί ὄχι ὡς φιλοσοφικό σύστημα, καταρτίστηκε καί λειτουργεῖ τό Κέντρο Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Πληροφόρησης.
Ὁ Ἐγκαινιασμός τοῦ ὡς ἄνω Κέντρου (27 Αὐγούστου 2006) ἔγινε στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων ἀνακήρυξης τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκάλυψης, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεολόγου καί τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Χώρας, ὡς Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO.
Τό Κέντρον Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Πληροφορήσεως, εὑρίσκεται  στή Σκάλα, τό ἐπίνειο τῆς Πάτμου, καί λειτουργεῖ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, ἐντατικότερα βέβαια ἀπό τόν μῆνα Ἀπρίλιον ἕως τόν Ὀκτώβριον, προσεδεχόμενο Ἕλληνες καί Ἀλλοδαπούς προσκυνητές καί ἐπισκέπτες καί ἀποτελῶντας τοιουτρόπως τό ἀξιόπιστο σημεῖο παροχῆς πληροφοριῶν, σχετικά μέ τήν Ἱστορία, τήν ἱερότητα καί τήν ἰδιαιτερότητα τῆς  Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου.
Ἡ πληροφόρηση πραγματοποιεῖται σέ τέσσερις γλῶσσες, (ἀγγλική, γαλλική, γερμανική, ἰταλική) μέσῳ films, touch screens, ἐντύπου ὑλικοῦ, ἀλλά καί μέσῳ παροχῆς  πληροφοριῶν ἀπό τό  Προσωπικό, πού στελεχώνει τό χῶρο. Ἐκπονεῖται μάλιστα καί ἡ ἐπέκταση τοῦ παρεχομένου ὑλικοῦ καί σέ περισσότερες γλῶσσες. Ἐντός τοῦ Κέντρου ἐπίσης ὑπάρχει σύν τοῖς ἄλλοις ἀναγνωστική γωνία, στήν ὁποία μποροῦν, ὅσοι  ἐπιθυμοῦν νά συμβουλεύονται διάφορα βιβλία ἐπί ὀρθοδόξων θεμάτων. Τά διαθέσιμα βιβλία εἶναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ξενόγλωσσα.
  Κατά τήν διετή λειτουργία του  ἀξιολογήθηκε ὡς ἀρκούντως ἀποδοτικός ὁ συνδυασμός τῆς χρήσης τῆς σύγχρονης τεχνολογίας καί τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντα. Ἡ ὡς τώρα ἀνταπόκριση ὑπὴρξε ἐξαιρετικά θετική. Ἕλληνες καθώς καί ἀλλοδαποί ἐπισκέπτες, εἶτε κατά τήν ἐπί τόπου ἐπίσκεψη τούς, εἶτε ἐρχόμενοι σ΄ ἐπαφή μέ τό Κέντρο προκειμένου νά ὀργανώσουν προσκύνημα στήν Πάτμο ἐντυπωσιάστηκαν ὄχι μόνο ἀπό τήν πληροφόρηση πού ἔλαβαν, ἀλλά καί ἀπό  τήν διάθεση γιά συνεργασία, μ΄ἀποτέλεσμα  ὁ πήχυς συνεχῶς νά ψηλώνει γιά μᾶς καί ἡ πρόκληση γιά συνεχῆ βελτίωση τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν πρός τούς ἐπισκέπτες νά γίνεται ζωηρότερη.
Ἐπιπλέον, μέ τήν εὐθύνη τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου      Πολιτισμοῦ καί   Πληροφόρησης διοργανώνονται επί ἐτησίᾳ βάσει δύο κύκλοι Σεμιναρίων, ὁ μέν πρῶτος γιά τούς ξεναγούς, στοχεύοντας στήν εὐρύτερη κατάρτιση τους, σχετικά μέ τήν  Ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά καί γιά τήν ἱστορία καί τήν ἱερότητα τῶν προσκυνημάτων μας καί ὁ δεύτερος γιά τήν ἐμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλῶσσας στούς μονίμως διαμένοντες ἀλλοδαπούς τοῦ νησιοῦ μας. Ἀξιολογῶντας τίς δύο αὐτές διοργανώσεις βάσει τόσο τῆς συμμετοχῆς τους, ὅσο και τοῦ ἐπιπέδου πού κυμαίνονται τίς χαρακτηρίζουμε ἐπιτυχεῖς καί ἀναγκαία τήν συνέχιση τους.
Ἔχοντας βέβαιη τέλος τήν ἐλπίδα πώς οἱ Ἅγιοι Ἔφοροι τῆς Νήσου μας, θά εἶναι παραστᾶτες τῆς προσπάθειας μας αὐτῆς ἕως τό τέλος, χαιρόμαστε ἰδιαίτερα νά παρέχουμε κάθε δυνατή διευκόλυνση στό ταξίδι τῶν προσκυνητῶν πρός τό μικρό ἀλλά περιώνυμο νησί τῆς Πάτμου.

© Ιερά Μονή Πάτμου
Ὥρες λειτουργίας :
Καθημερινά  Πρωί: 9:00-13:00, Ἀπόγευμα: 17:00-21:00

Επικοινωνία
Κέντρο Ορθοδόξου Πολιτισμού και Πληροφόρησης
22470-33316
22470-33317
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ